Lidmaatschap

Regels

  • Een verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) telt 35 atelierbijeenkomsten: 20 vóór en 15 na de zomervakantie.

  • In december ontvangt u het jaarrooster voor het volgend kalenderjaar.

  • Contributie is verschuldigd voor een vol verenigingsjaar. Bij aanvang van het lidmaatschap ná 31 januari, zal de penningmeester een aangepaste contributie berekenen.

  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministrateur.

Kosten

De contributie is verschuldigd voor een vol verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december). Voor 2024 bedraagt de contributie €195,- te voldoen vóór 1 maart. De jaarcontributie voor de portretschildergroep op donderdagochtend en de schildersgroep op dinsdagavond (zonder begeleiding) bedraagt € 68,- eveneens te voldoen vóór 1 maart.

De contributie kunt u overmaken op:

IBAN rekening: NL34 INGB 0005 2488 54
t.n.v.: Met Potlood en Penseel

Hierbij is inbegrepen:

  • kosten van artistieke begeleiding door gediplomeerde krachten,

  • gebruik van de eigen atelierruimte (in de Lievendaal),

  • gratis gebruik van een aantal gebruik- en verbruiksgoederen in ons atelier, zoals tekenplanken, ezels, etc.

Nieuwe leden betalen eenmalig een entreegeld van € 5,00.

Lid worden

Extra informatie of proefles

Als u na het inzien van deze website belangstelling heeft voor tekenen of schilderen als amateurkunst, schroomt u dan niet om contact op te nemen met de ledenadministratie. U kunt dan een afspraak maken om eens een kijkje te komen nemen bij een van de bijeenkomsten in het atelier (zie de rubriek Groepen).

Geïnteresseerd? Stuur ons een mailtje via het contactformulier.

Belt u liever? Neem dan contact op met mevrouw Truus Godlieb (secretaris), Tel. 06-85543325.

Aanmelden als lid?

Als u zich wilt aanmelden download u dan ons aanmeldformulier in PDF formaat. Druk het formulier af, vul het in en stuur het naar het daarin vermelde adres. U kunt ook een duidelijk leesbare foto van het ingevulde formulier per e-mail sturen naar: info@potloodenpenseel.nl

Met het versturen van dit aanmeldformulier commiteert u zich aan de betaling van de contributie.