Over ons

Introductie

Onze vereniging is bedoeld voor mensen die samen met anderen willen schilderen en daarbij op een door hen gekozen ochtend, middag of avond van professionele begeleiding en een passende werkruimte gebruik willen maken.

 • In ons atelier zijn, m.u.v. de weekends en de vakantieperiode, gedurende tenminste 11 dagdelen per week teken- en schildergroepen actief.
 • Deze groepen worden begeleid door professioneel geschoolde kunstenaars, die graag hun bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van uw artistieke prestaties
 • Als u lid bent van onze vereniging mag u op dinsdagavonden zonder extra kosten komen schilderen. Wel even van te voren afspreken met Mies Berende of Hans Tielrooij. De dinsdagavond is ook beschikbaar buiten de vakantieperiode. Echter niet in de vakantieperiode van de Lievendaal.
 • Het atelier biedt de ruimte en faciliteiten, die het u mogelijk maken onbezorgd bezig te zijn.
 • Het werken in een groep biedt naast het sociale contact ook de mogelijkheid elkaar wederzijds artistiek te inspireren.

Artistieke begeleiding

Met de portretgroep op donderdagmorgen als enige uitzondering, heeft elke groep een professioneel geschoolde kunstenaar als begeleider, zoals ook onze subsidiënt trouwens verlangt.

Dit houdt in dat u, naar uw eigen behoefte, verzekerd bent van ondersteuning t.a.v. bijvoorbeeld de keuze van uw onderwerp, de opzet van het werk, de te kiezen techniek, overgang naar een andere techniek, kleurgebruik etc. Of u nu een beginner bent of al over wat meer ervaring beschikt, is daarbij niet van belang: de begeleider helpt u op weg, moedigt u aan of kijkt over uw schouder mee, al naar gelang de fase van artistieke ontwikkeling waarin u zich bevindt.

Elke groep kan in overleg met de docent enige malen per jaar besluiten een model uit te nodigen om ervaring en vaardigheid op te doen in model- of portrettekenen of -schilderen. Ook zal de begeleider u soms attenderen op aantrekkelijke exposities of u aanmoedigen tot deelname aan onze jaarlijkse eigen tentoonstellingen of externe exposities en u daarbij raad kunnen geven bij de keuze van het in te zenden werk.

Een stukje verenigingsgeschiedenis

 • 1980 - Oprichting van de zelfstandige vereniging "Met Potlood en Penseel" als voortzetting van de al sinds 1964 bestaande teken- en schilderlessen die het bedrijf Philips als vrije tijdsbesteding aan haar werknemers bood.
 • 1981 - Ook leden van onze vereniging nemen deel aan de grote overzichtstentoonstelling "Werk door Amateurs". Sindsdien verleent de gemeente Eindhoven een jaarlijkse subsidie aan onze vereniging met als voorwaarde dat wij tweemaal per jaar een openbare expositie van het werk van onze leden organiseren.
 • 1985 - Vanaf dat jaar treedt binnen enkele jaren een verdubbeling van het aantal leden op tot circa 170, een aantal dat in de daaraanvolgende jaren gehandhaafd blijft. Het aantal ateliergroepen neemt daarbij toe tot 12.
 • 1996 - De portretgroep "Compassie" sluit zich aan bij onze vereniging en is sindsdien (zonder artistieke begeleiding) in ons atelier actief op donderdagochtend.

Gedragsregels ateliergebruik

Ons eigen atelier biedt de juiste werkomgeving om intensief bezig te zijn. In het atelier is goed licht (geheel vernieuwd in 2017) en staan hulpmaterialen zoals tekentafels, ezels, schoonmaakmiddelen, etc.

Vanzelfsprekend betekent dat wel, dat we samen verantwoordelijk zijn voor het atelier: als lid kom je graag aan in een schoon en werkbaar atelier en dat wil zeggen dat ieder lid wordt geacht het atelier schoon en werkbaar achter te laten. In onze huis- of gedragsregels, die hieronder volgen, staat dit nader uitgewerkt evenals een paar andere aspecten.

Maar in het kort dragen deze gedragsregels de volgende geest uit:

Een vereniging ben je samen!! Dus ook respect en zorg voor onze materialen en atelier.

 • Neem werken in principe mee naar huis
  Laat aub geen werken achter welke u thuis niet kunt bergen, we zijn geen opslag depot. De atelierbeheerder ruimt deze werken na verloop van tijd, en na vermelding, op.
 • Werken op daarvoor bestemde plekken achterlaten
  Indien een werk toch in het atelier wordt achtergelaten kan dat in de daarvoor bestemde vakken in het magazijn of droogkasten (voor aquarellen). Zijn de werken hiervoor te groot dan kunnen ze op de daarvoor bedoelde schappen in het atelier zelf worden geplaatst.
 • Achtergelaten werken voorzien van naam en dagdeel
  Voorzie werken, welke u niet mee naar huis neemt omdat ze bijvoorbeeld nog nat zijn, aan de achterzijde van uw naam en welke groep u zit en zet ze op de schappen in het atelier of in de droogkasten aquarel (in het magazijn).
 • Eigen (afscheur)palet mee
  Sinds maart 2020 dient u zelf voor een (afscheur)palet zorg te dragen.
 • Op last van de brandweer
  Plaats geen meubilair of iets dergelijks voor de blusmiddelen en meterkast en houd de vluchtwegen vrij!
 • Vluchtdeur op slot en geborgd en licht uit?
  Controleer bij vertrek of de vluchtdeur op slot zit en of de vergrendeling ervan geborgd is met het kettinkje. En controleer ook of alle verlichting uit is.
 • Spullen in atelier schoon achterlaten
  Houd tekentafels, ezels, (zit)meubilair, klaptafeltjes, spoelbak en vloer vrij van verf en houtskool: dit voorkomt dat volgende deelnemers geconfronteerd worden met onverwachte verfresten op hun kleding en handen.
 • Spoelbak zoveel mogelijk sparen
  Verwijder verfresten van uw kwasten en paletmessen eerst zoveel mogelijk met papier (en doe dat papier in de afvalbak) en spoel niet alle verf af in de wasbak. Dit omdat verfproducten bindmiddel en kunststoffen bevatten die samenklonteren en al snel de afvoer verstoppen. Het is een enorm werk om de (afvoer van de) wasbak nadien weer schoon te krijgen!
 • Afval op de juiste plek
  Deponeer uw afscheur pallet in de afvalton en chemisch afval in de daarvoor bestemde pedaalemmer. Biologisch afval mag in de pedaal emmer bij de keuken.
 • Achterlaten tekentafels
  Zet de tekentafels na gebruik, en vrij van verf- en houtskoolresten (!) weg in een stand van ongeveer 45 graden, met de metalen strip omhoog.
 • Voorkom overbodig gesleep
  Heb zorg voor het materiaal van onze vereniging en ga niet onnodig met de tafels, stoelen en ezels over de vloer slepen maar til ze aub op, dit voorkomt een boel reparatie en slijtage.
 • Wilt u materialen kwijt?
  Benader de atelierbeheerder als u materialen uit erfenis of door andere redenen heeft verkregen. Maar zadel alstublieft de vereniging er niet ongevraagd mee op waardoor er onverwacht materiaal in het atelier gaat zwerven.
 • Wilt u kunstboeken kwijt?
  Kunstboeken (dus geen schilderijen!!!) welke u niet meer gebruikt, kunt u op de daarvoor bestemde ruiltafel kwijt.

Huishoudelijk reglement

Hier vindt u het huishoudelijk reglement van de vereniging. Klik hier om het in PDF formaat te downloaden.