Organisatie

Groepen

Niet alle groepen beoefenen dezelfde technieken. Tekenen, aquarelleren, met acryl, olieverf of pastel werken, portrettekenen etc. zijn mogelijk binnen onze vereniging. Er zijn groepen, die zich tot één techniek beperken, maar ook groepen waarbinnen een variëteit aan technieken beoefend wordt (zie onderstaand schema).

Gezien de ruimte in ons atelier en de wens van onze artistieke begeleiders om aan elke aanwezige aandacht te kunnen schenken, is de maximale groepsgrootte 15 personen. Mocht u, om wat voor reden ook, van groep willen wisselen, dan kunt u daarover contact opnemen met onze ledenadministrateur.

De praktijk leert overigens, dat deze interne wisselingen in aantal beperkt blijven. Het samen schilderen betekent, naast het gezelligheidsaspect, ook elkaar tot artistieke prestaties stimuleren. Sommige groepen kennen dan ook een sterk "groepsgevoel".

Overzicht schildersgroepen

Dag

Van

Tot

Begeleider

Opmerking

Maandag

9:30

12:00

Dré Saanen

Maandag

13:30

16:00

Marjo van Meer

Maandag

19:30

22:00

Dré Saanen

Dinsdag

9:30

12:00

Tessa van der Wey

Dinsdag

19:30

22:00

Woensdag

9:30

12:00

Marjo van Meer

Woensdag

13:30

16:00

José Jansen

Woensdag

19:30

22:00

Aura op den Camp

Donderdag

19:30

12:00

Paul Meeuws (coördinator)

Portretgroep

Donderdag

14:00

16:30

Marjo van Meer

Donderdag

19:30

22:00

Tessa van der Wey

Vrijdag

9:30

12:00

José Jansen

Vrijdag

13:30

16:00

Dré Saanen (coördinator)

Portretgroep

Activiteiten

Information card

Cursussen

De hieronder beschreven activiteiten kunnen in de toekomst alleen weer plaatsvinden wanneer zich nieuwe mensen hebben aangemeld voor een activiteitencommissie. Het bestuur probeert enkele malen per jaar een bijzondere cursus te organiseren. Dit als aanvulling op de wekelijkse bijeenkomst. Denk aan tekenen, portretschilderen, kleurenleer, compositie, perspectief en abstract schilderen. In de regel kunnen de kosten hiervoor laag worden gehouden.

Information card

Excursies

Jaarlijks organiseert de vereniging een kunstzinnig georiënteerde excursie. Een dergelijk uitstapje maakt deel uit van een breder activiteitenpakket. Overigens kan dit alleen maar weer gaan gebeuren wanneer zich nieuwe mensen hebben aangemeld voor de activiteitencommissie.

Information card

Exposities

Tweemaal per jaar wordt een tentoonstelling van het werk van onze leden georganiseerd. Dit is één van de subsidievoorwaarden van de Gemeente Eindhoven. We hebben meestal een grote en een kleine tentoonstelling. De kleine tentoonstelling omvat meestal het werk van één groep. Volledigheidshalve zij vermeld, dat de door de vereniging afgesloten verzekeringen, geen dekking bieden voor verlies van of schade aan de tentoongestelde kunstwerken.