Archief

2021

Jaarlijkse atelier schoonmaak en dank aan 2 leden

Bij onze jaarlijkse schoonmaak van het atelier kregen we de geweldige hulp van twee leden van onze vereniging. Jammer dat het er niet meer waren, want nu hebben we niet alles kunnen doen wat we ons hadden voorgenomen. Gelukkig komt er ook nog een herfstvakantie aan. Dan kijken we weer wat we dan kunnen doen. Coby en Anneke, namens het bestuur en de overige leden van de vereniging van harte dank voor jullie inzet.

Namens het bestuur, Marij Wijnands.

Aankondiging: Algemene Leden Vergadering op 21 september om 13.30 uur

Op dinsdagmiddag 21 september zal de algemene ledenvergadering worden gehouden waarin o.a. de begroting wordt voorgesteld voor dit laatste kwartaal van 2021.

De vergadering begint om 13.30 uur.

Het bestuur zal nog een protocol uitwerken voor deelname aan deze ledenvergadering. ⁠We zullen de 1,5 m afstand moeten handhaven. ⁠Zowel dit protocol als de stukken van de vergadering zullen in week 36, dus in de week van 6 t/m 11 september, aan alle leden worden toegezonden.

Noteer deze datum vast in uw agenda.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

Vooraf aanmelden voor bezoek Lievendaal niet meer verplicht

Beste leden,

het is weer mogelijk om de Lievendaal te bezoeken zonder je vooraf aan te moeten melden. Koffie zetten kan ook weer gewoon. Het formulier met de gezondheidscheck moet nog wél worden ingevuld. Dit formulier is te vinden in de Botenzaal.

Met vriendelijke groeten, Marij Wijnands & Jan Maas.

Update omtrent Lievendaal

Jacques Feijen heeft ons gemeld dat wij vanaf maandag 31 mei weer gebruik kunnen maken van het atelier. Onder strikte voorwaarden, dat wel. Er mogen maximaal 30 personen in het gebouw zijn en er moet van tevoren bij hem geregistreerd worden wie er in het gebouw aanwezig zijn, zodat in geval van constatering van een besmetting iedereen kan worden gewaarschuwd.

Dit houdt voor ons in, dat diegenen die gebruik willen maken van het atelier zich moeten aanmelden via de mail j.feijen11@chello.nl of op tijd melden bij apjwijnands@gmail.com. De mensen van de maandagochtendgroep kunnen bericht sturen naar aty.diemer@gmail.com. Tot nader order moeten we dit naar de Lievendaal volhouden. Misschien is het ook een goed idee dat er per groep iemand is die het op zich neemt om de groepsleden aan te melden bij de Lievendaal, aangezien de meeste groepen al een groeps-app hebben.

Het protocol dat de Lievendaal ons (en andere verenigingen) heeft gestuurd zegt o.a. de volgende dingen:

  • Reserveren en registratie (zie boven) is verplicht alsmede een gezondheidscheck (in welke vorm deze check zal zijn is nog niet bekend; mogelijk een vragenformulier).
  • Binnen is het dragen van een mondkapje verplicht maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of te repeteren.
  • Er mag er geen koffie worden gezet: iedereen moet zelf zijn/haar drinken meenemen.
  • Het horecagedeelte v/d Lievendaal blijft gesloten.
  • Na gebruik v/h toilet dient u het toilet te reinigen met de aanwezige papieren doekjes en dient u uw handen te ontsmetten met de gel uit de flessen met handgel.
  • Er is dit jaar geen vakantiesluiting. De avondsluiting is om 22.00 uur.
  • Deze maatregelen zijn aan de Lievendaal opgelegd door de overheid.

De nieuwe website staat online!

Potlood en Penseel heeft een vernieuwde en moderne website! Achter de schermen is er hard gewerkt, met name door Marlein Rusch, dochter van ons medelid en webmaster Jurgen Rusch. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat op 25 mei de nieuwe website online is gezet. De website is gebruiksvriendelijk, geschikt voor gebruik op mobiele telefoons en tablet (iPad) en heeft ook een link naar de facebooksite van de vereniging. Ook is er met een simpele druk op de knop een Engelse versie beschikbaar wat voor een stad als Eindhoven met zoveel expats een pré is. Het oude adres van de website https://potloodenpenseel.dse.nl bestaat nog, maar verwijst direct door naar (deze) nieuwe website.

Namens het Bestuur,

Marij Wijnands.

« Terug naar het prikbord