Archief

2020

Jaarrooster 2021 beschikbaar

Sinds kort is het jaarrooster van 2021 beschikbaar in een PDF, hier te downloaden.

Digitale expositie beschikbaar sinds 7 december

De digitale tentoonstelling is sinds vorige week 7 december te bekijken op http://metpotloodenpenseel.wordpress.com. Deze link kan worden doorgestuurd aan familie, vrienden en kennissen, zodat zoveel mogelijk mensen het werk van onze leden weer kunnen bekijken.

Geen lezing op 17 nov. van Ingrid Gaasterland i.v.m. Corona

Helaas kan de lezing op 17 november 2020 door Ingrid Gaasterland geen doorgang vinden, dit door de noodverordening van 14 oktober (zie bijvoorbeeld www.vrbzo.nl/noodverordening).

Aankondiging lezing op dinsdag 17 november: “De Advent in de Kunst”

!! Geannuleerd ivm Corona noodverordening !! (30 okt. 2020)

Op dinsdagmiddag 17 november om 13.30 uur zal Ingrid Gaasterland een lezing houden, omlijst met muziek, over “De Advent in de Kunst”. De lezing is gratis toegankelijk.

Er ligt een inschrijvingslijst in het atelier. Graag vóór 1 november invullen zodat wij weten of de lezing plaats kan vinden in het atelier (bij 25 inschrijvingen) of dat wij moeten uitwijken naar de grote zaal van de Lievendaal. Eventueel ook aanmelden via e-mail: apjwijnands apestaartje gmail.com.

Let op: dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat er geen strengere coronamaatregelen zullen volgen.

Met vriendelijke groet en namens het bestuur,

Marij Wijnands.

Verslag coronaperikelen

Na een zomerperiode met de mogelijkheid van het gebruik van het atelier hier een kort verslag van de groepen.

Voor sommige groepen was het te beangstigend om bij elkaar te komen. Maar een aantal groepen heeft dit alsnog gedaan en zijn in wisselende samenstelling, maar toch meestal met een man of 6-8, bij elkaar geweest. Eén groep heeft dit in kleine groepjes buiten het atelier gedaan. Er zijn ook met kleine groepen bezoeken gebracht aan tentoonstellingen, of een buitenschilderactiviteit.

Al met al vloog op die manier de zomertijd voorbij.

Iedereen is weer blij om te kunnen beginnen, hoewel er nog mensen zijn die nog niet durven te komen. Voor alle duidelijkheid en mogelijk als geruststelling: de Lievendaal beschikt over een geheel nieuw ventilatiesysteem, waarbij de lucht uit de ruimte wordt afgezogen en nieuwe, verse lucht wordt binnengeblazen. Er wordt dus niet met filters gewerkt. Elke ruimte van de Lievendaal wordt op die manier apart bediend. Men krijgt dus ook geen lucht uit andere ruimten binnen.

Wij wensen iedereen weer veel schilderplezier de komende tijd.

Met vriendelijke groet en namens het bestuur,

Marij Wijnands.

Bijeenkomst contactpersonen

Op 22 september jongstleden werd er om 13.30 weer een contactpersonen bijeenkomst gehouden. Het was alweer enige tijd geleden dat zo'n bijeenkomst was georganiseerd. Het ligt in de bedoeling om deze bijeenkomst ieder jaar rond september te houden. Enerzijds kunnen de contactpersonen er namens hun groepen vragen aan het bestuur stellen. Anderzijds kan het bestuur de groepen via de contactpersonen op de hoogte brengen van ontwikkelingen en vragen die er liggen op bestuursniveau.

Bij deze vergadering waren 13 personen aanwezig. Een verslag van deze bijeenkomst zal naar de contactpersonen worden gestuurd zodat zij op hun beurt weer hun groepen kunnen informeren over wat er besproken is.

Reglement voor gebruik van het atelier in Coronatijd

Eindelijk is er groen licht voor het opnieuw bijeenkomen in ons atelier! Alhoewel onder bepaalde voorwaarden.

Daarom is het Bestuur bezig geweest om het atelier corona-proef in te richten om de leden van de groepen in de gelegenheid te stellen om gedurende de zomermaanden het atelier te kunnen gebruiken. Deze opstelling mag niet veranderd worden! Voor het koffiedrinken kan iedereen zijn stoel voor de tafel zetten. Dit garandeert nog steeds de 1,5 m afstand. Koffie wordt dus alleen nog maar op de eigen plek gedronken. Het verzoek aan de begeleiders is om de koffie te zetten en de kopjes koffie bij de leden op hun werkplek te zetten. Na het afwassen van de koffiekopjes moeten de afdroogdoeken en handdoek in de wasbak onder de aanrecht worden gestopt. De volgende groep pakt dan nieuwe handdoek en theedoeken.

De richtlijnen van de Lievendaal bestaan hierin, dat één lid van de groep via de officiële voordeur binnenkomt. Bij binnenkomst staat desinfecterende handgel om te gebruiken voor iedereen. Na opening van ons atelier moeten onze leden via de nooddeur binnengelaten worden (denk hierbij aan de eventuele hondenpoep op het pad). Bij de ingang via de nooddeur staat ook de handgel om door de leden te worden gebruikt. Dit is een noodzaak!!

Het zal misschien niet mogelijk zijn om op de vertrouwde eigen plek te zitten/staan, maar deze opstelling garandeert de 1,5 meter afstand. De ruimte in het midden is voor de begeleider en eventueel extra leden als de groepen 15 leden hebben.

Ezels staan aan de muren en moeten daar ook blijven staan. Hoe de ezels kunnen worden gebruikt staat op het zwarte bord. Iedereen dient zich daaraan te houden. Ook staat er een spiegelkast voor gebruik van opstellingen. De kast kan dan in het middenstuk voor jouw tafel worden geplaatst. Na afloop dient de opstelling weer te worden teruggezet.

Wij kunnen gebruik maken van het toilet in zaal 't Schoot. Dit is de laatste deur links in onze gang. Aanwijzing voor het gebruik van het toilet (er is er slechts één) vindt u op de tafel in de zaal.

Na iedere bijeenkomst is de groep (met de begeleidster als aanspreekpunt) verantwoordelijk voor het schoonmaken van de eigen werkplekken, klinken en kranen van de wasbak. De groepen zonder begeleider/ster worden verzocht de naam door te geven aan het bestuur van diegene, die zich hiervoor verantwoordelijk stelt. Op de kast naast de noodingang is desinfecterende spray aanwezig en keukenrol om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Vanaf 1 juni tot nader order mogen er slechts 30 personen in het gehele gebouw de Lievendaal zijn. Daarom wordt de begeleiders van de groepen, die van de zaal gebruik willen maken om te gaan schilderen, verzocht dit op tijd kenbaar te maken aan de voorzitter van de Lievendaal, te weten j.feijen11(apestaartje)chello(punt)nl. Onze ledenadministrateur heeft het aantal leden van de groepen al doorgegeven, maar er zijn ook groepen die tot 1 september willen wachten. Voor leden die toch willen schilderen op hun dagdeel tot september, of op de donderdagmiddag onder leiding van Marjo van Meer, is het dus zinvol en noodzakelijk om dit door te geven, aangezien er anders voor niets een vrijwilliger van de Lievendaal moet komen om de deur te openen. Na iedere bijeenkomst verlaten de leden via de zijdeur het gebouw. Alleen de verantwoordelijke persoon voor de sleutel laat die bij de bar achter en verlaat het gebouw via de hoofddeur al dan niet met gebruikmaking van de witte knop bij de deur.

Hopelijk is dit voldoende informatie voor iedereen. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de voorzitter via bijvoorbeeld e-mail (apjwijnands(apestaartje)gmail(punt)com).

Vanuit de Lievendaal zijn wij opmerkzaam gemaakt op het feit, dat er door BOA's gecontroleerd kan worden over de hoeveelheid personen en de te houden afstand. Bij overtreding volgt er een boete die de mensen zelf moeten betalen (€ 95,- per persoon) plus een boete voor de vereniging ter hoogte van € 4000!! Dit is best een aderlating. Waarschijnlijk worden er half juni verdere maatregelen aangekondigd. Houdt de website in de gaten voor aanvullen informatie de komende tijd.

Veel schilderplezier!

Het Bestuur, 3 juni 2020

Oproep: nieuwe penningmeester gezocht

Siep Schaafsma heeft, na bijna 20 jaar, aangekondigd zijn penningmeesterschap te willen neerleggen. Daarom aan alle leden het dringende verzoek om te willen nadenken of er onder onze leden een opvolger(ster) gevonden kan worden die deze taak binnen het bestuur op zich wil nemen Natuurlijk is Siep bereid om zijn opvolger/ster gedurende een tijd in te werken.

Contact hierover kan worden opgenomen met de voorzitter en/of de penningmeester.

Natuurlijk vinden wij het jammer dat Siep deze belangrijke functie wil neerleggen, maar hebben er alle begrip voor.

Namens het Bestuur

Voortgang maatregelen Coronacrisis

Naar aanleiding van het laatste overzicht over de maatregelen die moeten worden gevolgd, heeft het bestuur nog ruggespraak gehouden met het bestuur van De Lievendaal. Wij vallen onder horeca, dus zolang de café's en restaurants niet open mogen, blijft ook de Lievendaal gesloten. We wachten dus af wat er in de volgende toespraak van de Minister-president aan maatregelen ter versoepeling wordt vastgesteld. Wel is het zo, dat de Lievendaal, in geval van opening, geen zomersluiting zal toepassen. We verwachten, in geval van positief nieuws, dat ook wij maatregelen zullen moeten treffen, voor wat betreft de anderhalve meter samenleving.

Uiteraard houden je op de hoogte van wat er zal moeten gebeuren.

Met vriendelijke groet en namens het bestuur,

Marij Wijnands.

De Lievendaal gesloten tot 1 juni; op 7 april kan je schilderijen ophalen

Zoals wij allemaal wel hadden vermoed sluit de Lievendaal inderdaad haar deuren ook tot 1 juni a.s. Er is al een lid geweest dat graag haar werk wilde komen ophalen om daar thuis aan te kunnen werken. Ik heb hier met het Bestuur van de Lievendaal over overlegd. Voor leden die hiervan gebruik willen maken is er op dinsdagmiddag 7 april tussen 14.00 en 16.00 uur de mogelijkheid in het atelier hun werk op te halen. De voorzitter van de Lievendaal heeft uitdrukkelijk uitgesproken dat dit beperkt moet blijven tot een tijdstip en ook één, hooguit twee personen tegelijk.

Ik hoop dat we hiermee kunnen voldoen aan de wensen van de leden.

Met vriendelijke groet en namens het bestuur,

Marij Wijnands.

De gedragsregels voor het atelier

Voor het gebruik van ons atelier in de Lievendaal gelden gedragsregels. Hoewel de Lievendaal nu een tijdje dicht is zijn de regels ook van kracht als we allemaal weer naar de Lievendaal gaan. De regels, hier en daar een beetje duidelijker gemaakt, zijn te vinden op de pagina Over ons --> Gedragsregels Ateliergebruik.

Jos Toonen (atelier beheerder)

De Lievendaal sluit deuren t/m 31 maart

In navolging van de oproep van de regering heeft De Lievendaal besloten om haar deuren te sluiten tot en met 31 maart a.s. Mocht er nadere maatregelen volgen dan worden wij hierover ingelicht.

Met vriendelijke groet en namens het bestuur,

Marij Wijnands.

Maatregelen i.v.m. Corona: samenkomsten beperken

Beste leden,

Na overleg in het bestuur willen we jullie verzoeken solidair te zijn met de oproep van de burgemeester om samenkomsten deze week zoveel mogelijk te beperken. We willen jullie verzoeken om de mensen van jullie groepen te laten weten dat de bijeenkomsten van deze week in ieder geval niet door zullen gaan. Ze kunnen later worden ingehaald.

Door de Corona maatregelen gaat de lezing van dinsdag 17 maart, verzorgd door Ingrid Gaasterland, niet door. Er hadden zich al wat leden aangemeld via een intekenlijst echter er is nog plek. De lezing wordt verplaatst tot een nader te bepalen datum en tijdstip en wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet en namens het bestuur,

Marij Wijnands en Jan Maas

Aankondiging: dinsdag 17 maart 2020 lezing over 'Vrouwen in de kunst'

Op dinsdagmiddag 17 maart 2020 houdt Ingrid Gaasterland om 13.30 uur een lezing over het thema 'Vrouwen in de Kunst'.

In deze lezing worden vrouwelijke kunstenaars besproken door de eeuwen heen, maar wordt ook gekeken hoe vrouwen werden afgebeeld.

In het atelier hangt een inschrijflijst hiervoor. Je kunt je ook aanmelden via e-mail aan apjwijnands(apestaartje)gmail(punt)com.

Verslag van de workshop 'Creativiteit' op 11 februari 2020

Vorige week dinsdag heeft Marjolein van der Stoep van kunstacademie-online.nl voor onze vereniging twee bijeenkomsten gehouden over Creativiteit en eventuele moeilijkheden die je op je pad ondervindt. Er hadden zich ruim 40 mensen hiervoor aangemeld en daarom lieten we de workshop in twee groepen plaatsvinden.

Marjolein begon met de vraag over welke kwaliteiten een beeldend kunstenaar moet beschikken. De antwoorden varieerden van gave/talent via fantasie, doelgericht, zelfvertrouwen tot kennis van ambacht en gevoeligheid voor tijdsbeeld. Op de vraag wie zich een beeldend kunstenaar voelde, staken maar weinig mensen de vinger op. Daarop werd verder gepraat: waaraan ligt dat? Welke zijn je onzekerheden? Wat zijn daar de oorzaken van?

Via een tekenoefening kwamen we erachter dat de meesten uitgaan van een clichébeeld M(eest), H(erkenbaar), K(ant). Bij de volgende oefening, waarbij je een held moest kiezen en de karaktereigenschappen daarvan moest noteren, werd de eerste opdracht opnieuw getekend en dat hielp om van het clichébeeld los te komen.

Al met al was het een inspirerende bijeenkomst.

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Marij Wijnands

Dag v/d Amateurkunst (zo. 26 jan.): ook onze dinsdagochtendgroep is er!

Gedurende de maand januari exposeert de dinsdagmorgengroep in het CKE in het kader van het 100-jarig bestaan van deze organisatie. Gedurende zondag 26 januari zullen veel amateurverenigingen in Eindhoven acte de presence geven door middel van kooruitvoeringen, dans- en toneelpresentaties etc.

Zie ook bijgevoegde twee foto's voor meer informatie.

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Marij Wijnands

Jaarroosters: 2020 gecorrigeerd en 2019 verwijderd

Het jaarrooster 2020 dat sinds 22 december hierboven stond gepubliceerd bleek een paar kleine foutjes te bevatten. Deze zijn gecorrigeerd en deze aangepaste versie is wederom te verkrijgen door in het kader 'Wist u dat' de klikken op 'JaarRooster_2020.pdf'.

Verder is het jaarrooster van 2019 is verwijderd uit genoemd kader.

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Jan Maas (ledenadministratie)

« Terug naar het prikbord