Archief

2018

Verslag van ons expositie-weekend 8 en 9 december

Op vrijdagmiddag begon een flinke ploeg helpers aan het leegruimen ven ons atelier. Alle ingeleverde werken werden uit de vakken gehaald en op een veilige plek in het atelier en de spiegelzaal geplaatst. De gebruikelijke eerste handeling voordat je kunt gaan inrichten. Jos Toonen hield een goed overzicht over de voortgang en zo kon na korte tijd met het inrichten worden begonnen. Toen de schotten eenmaal op hun plaats stonden in het atelier waren er al enthousiastelingen die gingen inrichten. Gelukkig konden we beschikken over de grote spiegelzaal om de andere palen en schotten daar vast te brengen voor de opbouw op zaterdagmorgen van de grote toneelzaal.

Om 8.00 uur stonden de eerste werkers al voor de deur en na wat herschikking van de expositieschotten was alles rond 12.00 uur naar tevredenheid ingericht. Paul Meeuws heeft een plattegrond gemaakt zodat we de volgende keer het record opbouwen kunnen verbreken!

Om 14.00 uur verrichte onze voorzitster de opening en alle belangstellenden konden de tentoonstelling bezoeken. In het gastenboek zijn we veel lovende opmerkingen over het niveau van de tentoonstelling tegengekomen. De keuze voor de grote zaal vond iedereen een geweldige verbetering. De werken komen hier goed tot hun recht. Ook de koffietafel in het atelier trok veel gasten.

Het receptieboek heeft nog een week in het atelier gelegen om iedereen in de gelegenheid te stellen nog te tekenen die de tentoonstelling had bezocht. Al met al hebben wij zo'n kleine 300 bezoekers mogen verwelkomen. We hopen deze formule volgend jaar weer te kunnen gebruiken, maar we moeten wel denken over een duidelijker looproute, omdat de zalen nogal uit elkaar liggen. Een bepaalde verbinding tussen atelier en grote zaal maakt het dan allemaal wat overzichtelijker voor de bezoeker.

Iedereen die zich zo geweldig heeft ingezet voor deze tentoonstelling willen wij als bestuur van harte dankzeggen. Zonder deze inzet zou het allemaal veel moeizamer gaan!

Namens het bestuur,

Marij Wijnands.

Jaarlijkse Grote Expositie in 2018 reeds op 8 & 9 december

Onderstaande tekst is al op 6 oktober via e-mail aan alle leden verstuurd.

Na overwegingen en verschillende bijeenkomsten met het bestuur van de Lievendaal is besloten om de grote expositie die jaar te houden in het weekend van 8 en 9 december. Het bleek onmogelijk om in week 50 te beschikken over de zalen zoals wij die de afgelopen jaren hebben kunnen gebruiken. Ook bleek het bezwaren op te leveren om de expositie naar week 51 te verschuiven. We liepen tegen het probleem op dat dit te dicht bij Kerstmis was, dus te weinig hulp en inzet voor de inrichting. Bovendien hadden verschillende begeleiders hun plannen voor de Kerstvakantie al klaar.

In bovengenoemd weekend van 8 en 9 december kunnen we beschikken over het atelier en de grote toneelzaal van de Lievendaal. Ons gemeenschapshuis is zeer in trek bij de verschillende verenigingen en het is niet makkelijk meer voor de verschillende gebruikers om te gaan verschuiven naar andere ruimtes. Het brengt een strakke planning met zich mee voor de opbouw. Op vrijdagmiddag kunnen we het atelier gaan inrichten, maar op de vrijdagavond is de grote zaal nog in gebruik, dus dat moet op zaterdagmorgen vanaf 8.00 uur gebeuren. Dit houdt in dat de opening zal plaatsvinden om 14.00 uur. Beide dagen is de expositie tot 17.00 te bezichtigen, waarna wij op zondagavond ook alles moeten opruimen, omdat er op maandagmorgen weer atelier zal zijn.

Voor de tentoonstellingscommissie houdt dit in, dat alle werken op 1 december moeten zijn ingeleverd om een overzicht te krijgen hoeveel schotten er moeten worden geplaatst. Bovendien moeten in die week ook alle kaartjes zijn geschreven. Van de begeleiders wordt gevraagd om eind november de lijsten te hebben ingevuld met de deelnemers en de titels van de werken. Wij vragen met nadruk om te zorgen voor een goed ophangsysteem, want er is geen tijd om dit door de mensen tijdens het inrichten te laten verbeteren. Ook dienen de werken voorzien te zijn van naam en titel/techniek van het werk zodat dit het opruimen en terugplaatsen in de betreffende vakken zal vergemakkelijken.

Wij realiseren ons dat het kort dag is voor alle voorbereidingen, maar weten dat iedereen ook al hard aan het werk is voor de jaarlijkse tentoonstelling, dus het zal allemaal best in orde komen.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan men mailen met Francien de Raad (deraad(apestaartje)hotmail(punt)com) of met Marij Wijnands (apjwijnands(apestaartje)gmail(punt)com). Binnenkort zal een intekenlijst in het atelier hangen, waarop mensen zich voor de inrichting van en opruiming na de expositie, alsmede voor gastvrouw/heer-schap kunnen aanmelden.

Namens de tentoonstellingscommissie,

Marij Wijnands.

Jaarrooster 2019 beschikbaar

Het jaarrooster voor 2019 is bekend. Dit rooster is, zoals gebruikelijk, te vinden bovenaan de pagina 'Prikbord'.

Vooraankondiging: Algemene Leden Vergadering is op 5 februari 2019

Noteert u dit alvast in uw agenda: op dinsdag 5 februari 2019 van 13.30 tot 16.00 uur is de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV).

Gewoontegetrouw drinken we in de pauze iets op het nieuwe jaar.

En zoals altijd, ieder lid van onze vereniging is welkom!

Namens het bestuur,

Marij Wijnands.

Nieuwe selectie van exposities in Nederlandse musea

Marij Wijnands heeft weer nieuwe tips voor museumbezoek opgegeven. Deze zijn toegevoegd op de Museum-pagina terwijl op die pagina de reeds afgelopen exposities weer zijn verwijderd.

Jaarlijkse Grote Expositie: 8 & 9 december (en officiële poster)

Op zaterdag 8 en zondag 9 december 2018 vindt onze grote expositie plaats in De Lievendaal. De opening is op zaterdag 8 december om 14.00 uur. Beide dagen zijn de tentoongestelde werken te bezichtigen. Voor de toegangstijden zie de datums of de officiële poster (hieronder getoond).

Op zondag 9 december wordt na 17.00 uur de tentoonstelling weer opgeruimd, omdat zowel in het atelier als in de grote zaal van De Lievendaal op maandag 10 december weer aktiviteiten plaatsvinden. Wij hopen dat we hierbij hulp kunnen krijgen van de leden. Zowel voor de opbouw, die over twee dagen verspreid is, als voor de afbraak zijn mensenhanden nodig. Hiervoor hangt een lijst in het atelier.

Namens de tentoonstellingscommisssie,

Marij Wijnands.

Lezingen over pigmenten (6 nov.) & bindmiddelen (13 nov.)

In november geeft Francien de Raad, begeleidster van de maandagavond- en woensdagochtendgroepen, twee lezingen: eerst over pigmenten op 6 november en precies een week later over bindmiddelen. De lezingen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

  • Waar? de Botenzaal in Lievendaal
  • Wanneer?
    • dinsdag 6 november van 13.30 uur tot 16.00 uur (over pigmenten)
    • dinsdag 13 november van 13.30 uur tot 16.00 uur (over bindmiddelen)
  • Kosten? € 7.50 per persoon per lezing (dit ivm materiaalkosten)
  • Inschrijven? op intekenlijsten in onze zaal in Lievendaal (Botenzaal)
  • Let wel: maximale groepsgrootte is 15 personen per lezing.

Hieronder volgt meer informatie per lezing.

Pigmenten (6 november)

Een pigment geeft de kleur aan de verf. Dat er vele soorten rood, blauw, geel bestaan heeft u vast wel gemerkt tijdens de schilderbijeenkomsten. Maar hoe komt dat nu? Daarover wil ik u het één en ander uitleggen. Er zijn echter zoveel pigmenten beschikbaar, dat ik een keus heb moeten maken welke pigmenten ik meeneem naar de lezing en waarover ik meer zal vertellen. Aan de orde zullen komen: karmijn, kraplak, vermiljoen, smalt, indigo, ultramarijn, kobaltblauw, Indisch geel en chroomoxidegroen. Maar ook, wat is schietgeel nu eigenlijk? Niet te ingewikkeld, maar een kleurrijke lezing, waar u wijzer van wordt.

Uiteraard is er een pauzemoment waarin er koffie & thee gedronken kan worden. Na de pauze kunt u uw eigen pastelkrijt maken en mee naar huis nemen.

Bindmiddelen (13 november)

Een verf bestaat in principe uit een bindmiddel en een kleurend bestanddeel (het pigment). In deze lezing hoort u meer over de verschillende bindmiddelen, hun oorsprong, geschiedenis en toepassing. Ook hier heb ik weer een keuze moeten maken, maar zeker aan de orde komen: de verschillende oliën (lijnoliën, papaverolie), lijmen (caseïne, beender- en huidenlijm), wassen (bijenwas, carnaube) en harsen en gommen (colofonium, mastiek, sandarac, damar, elemi, tragant). Maar ook, schellak, terpentijn en bitumen.

Ook in deze lezing is er weer een pauzemoment waarin koffie & thee gedronken kan worden. Na de pauze laat ik u zien hoe simpel u, ook thuis, uw eigen olie-, acryl-, aquarelverf en waskrijt kunt maken.

Hopelijk tot ziens op 6 en/of 13 november,

Francien de Raad

Mei 2018 editie van de "Puntenslijper" is uit.

Aan de leden van onze vereniging van wie een e-mail adres bekend is, is gisteren de mei 2018 editie van de "Puntenslijper" toegestuurd.

Zoals gebruikelijk is ook die te vinden op onze site op de Lidmaatschaps-pagina, onder het kopje Archief van het blad "De Puntenslijper".

Voor uw gemak is de volgende link een directe verwijzing naar die editie: mei 2018 editie v/d 'Puntenslijper'

Hulp gevraagd bij grote schoonmaak v/h atelier

Het is weer tijd voor de jaarlijkse grote schoonmaak en daarom deze oproep.

Op dinsdag 21 & woensdag 22 augustus zouden we graag hulp willen hebben bij het herstellen van diverse materialen en het schuren van de bladen van de kleine klaptafeltjes. Tevens wil ik graag wat (mannelijke?) hulp bij het opnieuw afstellen van de expositieborden en bijbehorende palen.

Op donderdag 23 & vrijdag 24 augustus willen we het atelier zèlf onder handen nemen. Dit houdt o.a. in dat we het magazijn opruimen, de ramen lappen, de vloer verfvrij maken, wasbak, tekentafels en ezels reinigen enzovoort enzovoort.

Opgeven kan via het formulier op het prikbord in het atelier of via een e-mail of telefoontje (040-2525082) aan ondergetekende onder vermelding van naam en e-mail adres.

Let hierbij op dat er in het atelier twee lijsten hangen:

een lijst om je op te geven voor 21 & 22 augustus èn

een lijst om je op te geven voor 23 & 24 augustus!

Bij aanmelden via e-mail graag opgeven op welke datums je komt.

Alle dagen willen we starten om 10 uur. Tussen de middag wordt er voor broodjes en beleg gezorgd en we stoppen rond 16 uur.

Alvast hartelijk dank namens het bestuur,

Jos Toonen (atelier beheerder)

Verslag voorjaarsexpositie van de dinsdagmorgengroep

Van 23 tot en met 26 april vond de voorjaarsexpositie plaats van de dinsdagmorgengroep onder de hoede van Tessa van der Weij. Er is op maandag hard gewerkt, zodat de opening al die dag om half acht kon plaatsvinden. Dank aan iedereen van de groep, maar vooral Jos Toonen en Jan Maas die het zware werk met de schotten voor hun rekening hebben genomen.

Er is sinds oktober, toen Tessa de taak van Edith van Oosterwijk heeft overgenomen, hard gewerkt door de leden. Dat was ook te zien op de tentoonstelling. Er hingen een kleine 60 werken in verschillende technieken en onderwerpen. Tessa had een leuke openingsspeech waarin ieder lid aan bod kwam.

Gedurende deze dagen zijn er een kleine 100 bezoekers geweest die lovende opmerkingen in het receptieboek hebben geschreven, wat voor ons natuurlijk een geweldige opsteker is.

In ieder geval heeft onze groep er een nieuw lid aan over gehouden.

Marij Wijnands.

Nieuwe selectie van exposities in Nederlandse musea

Marij Wijnands heeft weer nieuwe tips voor museumbezoek opgegeven. Deze zijn toegevoegd op de Museum-pagina terwijl op die pagina de reeds afgelopen exposities zijn verwijderd

Nieuws uit de groepen: Harry van Nistelrooy 95 jaar en erelid

Op 30 april heeft de maandagochtendgroep van onze vereniging Harry van Nistelrooy in het zonnetje gezet met een grote bos bloemen en een oorkonde voor Harry van Nistelrooy als Erelid van Vereniging “Met Potlood & Penseel”.

Allereerst omdat hij de leeftijd van 95 jaar heeft bereikt maar ook omdat hij de langst studerende, de vrolijkste en leukste cursist van de vereniging is! Daarom een "Hiep hiep hoera!" voor Harry en we hopen dat hij nog lang en met veel plezier bij ons zal blijven schilderen!!!

Dré van Geffen-Saanen (begeleidster maandagochtendgroep)

Verslag excursie 21 april naar museum MORE & kasteel Ruurlo.

Ruim 40 belangstellenden hadden zich voor de door Potlood & Penseel georganiseerde excursie naar Museum MORE aangemeld. Dit museum bevindt zich op een tweetal locaties, en wordt het grootste museum voor modern realisme genoemd. In de ochtend werd Museum More in Gorssel (gelegen tussen Deventer en Zutphen) bezocht, en na de lunch stond het naburige Kasteel Ruurlo op het programma.

In Gorssel bewonderden wij, met als thema “De Serene Blik”, de werken van de 4 realisten Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel, en in Ruurlo de grootste collectie van werken van Carel Willink.

Voorafgaand aan de excursie had Potlood & Penseel als voorproefje een goed bezochte en leerzame lezing over de werken van de te aanschouwen kunstenaars georganiseerd, welke op voortreffelijke wijze gepresenteerd werd door de Kunsthistorica Ingrid van Gaasterland.

Mede door het prachtige weer op de dag van onze excursie, en de waarlijk fantastisch aansprekende kunst die wij mochten aanschouwen, werd deze dag voor ons, zoals voorzitter Mary Wijnands het na afloop zo treffend verwoordde “Een dag met een gouden randje”!

Voor degenen die om welke reden dan ook deze excursie hebben gemist, is het zeker een aanrader. Tot uiterlijk 13 mei kan men hiervoor in Gorssel terecht.

Het imponerend mooie museumgebouw in Gorssel is een ontwerp van de beroemde architect Hans van Heeswijk, die o.a. ook verantwoordelijk was voor de verbouwing en aanpassing van de Hermitage in Amsterdam, het Mauritshuis in den Haag en de nieuwe entree van het Van Gogh Museum.

Museum MORE is een initiatief van de kunstverzamelaars Hans en Monique Melchers. Hun kunstcollectie vormt de kern van dit museum. Het is de intentie van het echtpaar Melchers om de waardering voor realistische kunst bij een breed publiek verder vergroten. De nadruk ligt hierbij op 20e-eeuwse en hedendaagse kunst. De keuze voor de situering van hun Museum in de qua natuurschoon prachtige Achterhoek komt ook voort uit hun wens om iets terug te doen voor de regio waar zij met veel plezier wonen.

Het museum biedt onderdak aan meer dan 200 werken van toonaangevende Nederlandse realisten van de afgelopen 100 jaar. De kunstenaars uit de collectie worden geroemd om hun technische perfectie en grote ambachtelijkheid. Ze bouwden vaak voort op een traditie van Hollandse Meesters, Vlaamse primitieven of Italiaanse renaissance-kunst.

In Gorssel bewonderden wij 120 werken van Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel. Ook wij konden constateren dat deze kunstenaars opeenvolgend door elkaar zijn beënvloed en daarom ook geliefd blijken te zijn bij een breed publiek vanwege hun tastbare en sfeergevoelige weergave van de wereld om hen heen. Tegelijkertijd zijn het ook eenlingen met een geheel eigen signatuur, niet direct in te kaderen in een bepaalde stijl of stroming. De ambiance van het Museum, met een zeer zorgvuldig gekozen stijlvol interieur en een prachtige licht-inval, versterken de opgedane indrukken van de bezoekers. De 4 realisten kunnen als volgt kort worden samengevat.

Floris Verster (1861-1927) mag worden beschouwd als de eerste die het moderne stilleven in de Nederlandse kunst introduceerde. In zijn jonge jaren manifesteerde hij zich in Brussel tussen toonaangevende kunstenaars als Georges Seurat en Paul Gauguin. Later richtte hij zich op het maken van nauwkeurige stillevens, onder andere kunstmecenas Helen Kröller-Müller was een groot bewonderaar van hem.

Jan Mankes (1889-1920) werd ook wel “Hollands meest verstilde schilder” genoemd. Zijn werk is zeer ingetogen, en bevat stillevens, (zelf)portretten en dierstukken. Geïnspireerd door Holbein, Vermeer maar ook Verster maakte Mankes ingetogen werken die nog altijd intrigeren. Ondanks zijn vroege dood is zijn reputatie als een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van de 20e eeuw steeds verder gegroeid.

Dick Ket (1902-1940), een zeer eigenzinnig kunstenaar. Zijn werk is neo-realistisch en kenmerkt zich door bevreemdende perspectieven. Hij stond uitermate kritisch t.o.v. andere vroegere schilders, die hij omschreef als knappe vaklieden maar oervervelend.

Henk Helmantel (1945) een schilder van vooral stillevens en sobere kerkinterieurs. Compositie en lichtval spelen een grote rol in zijn werk. Zijn werk toont verwantschap met Saenredam-klassiekers. Compositie en lichtval spelen een grote rol zijn werk. Het is zijn intentie “om mensen te wijzen op de schoonheid van eenvoudige dingen”.

Alle deelnemers waren zeer onder de indruk van het werk van deze kunstenaars, waarbij de ambiance en de rustgevende sfeer in de ruime zalen in ruime mate bijdroegen aan het genieten van wonderschone kunst.

Het tweede gedeelte van de excursie voerde ons naar Kasteel Ruurlo. Een plek waar kunst, historie, architectuur en natuur samen komen. Het kasteel is een rijksmonument, en wordt een van de mooiste kastelen in de omgeving genoemd. Het wordt ook omringd door een prachtige en levendige Engelse landschapstuin.

In Kasteel Ruurlo wordt de Carel Willink (1900-1983) collectie van de kunstverzamelaars Hans en Monique Melchers tentoongesteld. Zij hebben het Kasteel in 2013 aangekocht en het geheel in oude glorie hersteld, zo ook het omringende schitterend aangelegde landschapspark. Ook hier werd voor de restauratie architect Hans van Heeswijk ingeschakeld.

De intentie van Carel Willink was om uit te blinken in precisie en technische perfectie, dit alles met een enorme ambitie. Wij konden hier een 45-tal werken uit de Willink-collectie bewonderen, zoals een zelfportret van de toen 18 jarige schilder tot en met het beroemde schilderij “Portret van Mathilde” uit 1975. Het geheel geeft een beeld van een kunstenaar die experimenteerde met kubisme tot aan werken met een technische perfectie met soms zeer raadselachtige afbeeldingen. Vanwege de vervreemdende atmosfeer van zijn werk wordt hij ook wel als magisch realist bestempeld. Vanaf zijn dertigste groeide zijn reputatie als schilder van monumentale, architectonische decors en onheilspellende luchtlandschappen. Willink maakte tussen 1917 en 1983 meer dan 325 schilderijen en aquarellen.

Eén van Willinks geliefden, Mathilde, werd in het Amsterdamse stadsleven in de 70-er jaren door haar extravagante stijl een bekend persoon. Zij ontdekte de mode-ontwerpster Fong-Leng (1937) die in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat een boetiek opende die onder de naam Studio Fong-Leng een trekker werd voor de jetset. Mathilde kocht hier vele heel dure en extravagante creaties van Fong Leng. Verschillende van deze creaties waren op de zolderafdeling te bewonderen. Mode- en glamourfotograaf Paul Huf legde de kunstwerken van Fong-Leng vast, vaak met Mathilde als model.

Huf was ook de maker van de documentaire “Carel Willink een fantastisch realist”. Mathilde scheidde in 1977 van Carel, en in datzelfde jaar overleed zij onder onopgehelderde omstandigheden.

De indrukken na het bezoek aan Kasteel Ruurlo verschilden bij menigeen nogal van de gevoelens die in de ochtend in Gorssel waren opgedaan. Overigens wordt het werk van Carel Willink vandaag door een breed publiek gewaardeerd. In het verleden is er bij de kunstcritici veel discussie geweest met name in de tijd toen CoBrA uitermate populair werd. Het was ambachtelijkheid en techniek (Willink) versus expressionisme en abstractie.

Resumerend mogen wij vaststellen dat deze excursie enorm is geslaagd, en een voltreffer mag worden genoemd. Het is goed om bij tijd en wijle de schilders-horizon te verbreden en geconfronteerd te worden met werken die laten zien dat je ook anders naar mensen en dingen kan kijken.

En om als afsluiter Carel Willink te citeren: ”Als je schildert zit je geest in de punt van je penseel”

Bert van Eert, 24 april 2018

Voorjaarsexpositie dinsdagmorgen groep vanaf 23 april

In de week van 23 t/m 27 april exposeren de leden van de dinsdagmorgen groep hun werk. Onder leiding van Tessa van der Wey is met veel plezier en inzet gewerkt. U bent van harte welkom om deze expositie te bezoeken in ons atelier.

De opening is op maandag 23 april om 19.30 uur. Verder is de expositie op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 april te bezoeken van 11.00 uur 's ochtends tot 16.00 uur 's middags. De toegang is gratis.

Terugblik op een geslaagde binnenschilderdag bij 't van Abbemuseum

Op zondag 8 april was het dan zo ver: de binnenteken- en schilderdag in het Van Abbe museum (aangekondigd in nieuws bericht van 26 februari). Deze dag was wederom georganiseerd door Gertje Roosen. De dinsdagmiddag ervoor had zij enige informatie gegeven hoe we een detail uit een schilderij konden lichten met behulp van een kadertje ter grootte 1/8 van je tekenvel (zie inzet). Naderhand is zo'n detail te verwerken in een groter geheel, bijvoorbeeld in een werk voor later dit jaar in de grote expositie.

Er hadden zich voor deze dag in eerste instantie 19 mensen opgegeven. Helaas waren er twee afmeldingen door privéomstandigheden.

Om elf uur ging het museum open en zochten we een plaatsje uit en gingen ijverig aan de slag. Om één uur genoten we een gezamelijke lunch in het restaurant waarna we weer verder gingen op een ander plekje in het museum. Rond de klok van drie verzamelden we buiten op het terras en werden de werkjes onder het genot van een glaasje bekeken en werden ervaringen uitgewisseld.

We hebben erg genoten van deze dag, niet alleen omdat het een mooie zonnige dag was maar ook omdat het een erg leuke groep was. Al met al kijken we terug op een geslaagde dag en bedanken we Gertje voor de organisatie en Tessa voor het digitaal vastleggen van deze dag.

Jos Toonen

Lezing in voorbereiding op excursie naar museum More en kasteel Ruurlo

Zoals aangekondigd in het nieuws bericht van 29 januari is er vanmiddag, in voorbereiding op onze excursie naar museum More (Gorssel) & kasteel Ruurlo, een lezing geweest van Ingrid Gaasterland. Deze ging over de schilders die er nu te zien zijn, zoals Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel. In kasteel Ruurlo zijn werken van o.a Charlie Toorop en Karel Willink te zien.

Het was een goede opkomst en de mensen die mee zullen gaan zijn nu zeker goed geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten. We zien nu al uit naar komende zaterdag en laten ons verrassen. Marij, bedankt voor je inzet bij het organiseren van deze middag. Verder dank aan alle mensen die mee hebben geholpen bij het klaarzetten van de stoelen, de koffie en thee etc. en het weer opruimen na de lezing.

Jos Toonen

Gedragsregels ateliergebruik nu op deze site

Onze atelierbeheerder Jos Toonen heeft de gedragsregels voor het ateliergebruik geformuleerd. Deze zijn vanaf heden te vinden op de speciale pagina over het atelier onder het kopje "Gedragsregels ateliergebruik".

Nieuwe tips voor museumbezoek

Marij Wijnands heeft weer nieuwe tips voor museumbezoek opgegeven. Deze zijn door onze webmaster toegevoegd op de Museum-pagina. Het betreft de volgende tijdelijke tentoonstellingen:

“Bernd, Hilla en de anderen” in Huis Marseille (Amsterdam) van 10 maart t/m 3 juni,

“Fauvisme zonder wildheid” in het Gemeentemuseum (Den Haag) van 17 februari t/m 10 juni,

“Avant-Garde in Groningen 1918-1928” in het Groninger Museum van 26 mei t/m 4 november,

“Babel ...” in het Boymans van Beuningen (Rotterdam) van 3 februari t/m 21 mei en

een fotoportretten tentoonstelling in museum De Pont (Tilburg) van 10 maart t/m 22 juli.

Op onze Museum-pagina vind je meer informatie. Op die pagina zijn ook de namen van de musea evenals de namen van de tentoonstellingen aanklikbaar gemaakt waardoor je makkelijk naar de web-site van het museum respectievelijk naar de pagina van de tentoonstelling kunt gaan.

Met vriendelijke groet en namens Marij Wijnands,

Lous van Romondt

Aankondiging: Binnenschilderdag in van Abbemuseum op zondag 8 april

Op zondag 8 april is er weer binnenschilderdag in het van Abbemuseum. Beginneling of gevorderde, iedereen kan meedoen. Aan de hand van een opdracht gaan we een kunstwerk maken in het van Abbe museum. We gaan werken met droge materialen.

Unieke kans: 30 plaatsen beschikbaar!

Het programma is:

11.00 uur: aanvang van de dag,

13.00 uur: lunch in het van Abbe restaurant voor wie dat wil. Niet verplicht en op eigen kosten.

15.00 uur: evaluatie

Kosten:

Voor deelname aan deze binnenschilderdag is €5,00 verschuldigd aan de organisatie. Verder dient u zelf te zorgen voor entree tot het van Abbe museum. Op de bezoeks pagina van het van Abbe vind je onder het kopje "TOEGANG" de toegangsprijzen.

Doe mee en meld je aan op de poster in het atelier van P&P of stuur mij een e-mail (voor e-mail adres zie hieronder).

Op dinsdag 13 maart is er een informatiemiddag over deze Binnenschilderdag in de Lievendaal. Deze start om 14.00 uur en is tot zo lang het nodig is. Kun je niet op die informatiemiddag zijn, stuur mij dan een e-mail of bel me en ik stuur je de informatie per mail.

Met vriendelijke groeten,

Gertje Roosen

E: gertjeroosen(apestaartje)hotmail(punt)com

Aankondiging: 21 april excursie museum More (Gorssel) & kasteel Ruurlo

MJK?

P&P lid

Introducé

ja

€32.50

€37.50

nee

€52.00

€57.00

Op zaterdag 21 april 2018 is een excursie gepland naar zowel Museum More in Gorssel als kasteel Ruurlo. Wij hopen natuurlijk op een volle bus want bij 40 inschrijvingen gaat de excursie door. Dus geef je op en noteer de datum alvast in je agenda! Lees hieronder verder voor meer informatie.

In museum More is op dit moment een interessante tentoonstelling, genaamd “De Serene Blik”, van de realisten. Er hangen werken van Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel. Museum More is gespecialiseerd in werken uit de Realistische Stroming. Kasteel Ruurlo is de officiële tweede locatie van museum More met als centraal thema het leven en werk van grootmeester Carel Willink. Kasteel en museum liggen een half uur rijden bij elkaar vandaan.

Op beide locaties is de Museumjaarkaart (MJK) geldig. De tabel hiernaast geeft de prijs aan welke afhangt van of je P&P lid bent of introducée en of je een Museum Jaarkaart (MJK) hebt of niet. In die tabel is bij de prijzen mét MJK speciale toeslag verrekend.

Op beide locaties bestaat de mogelijkheid om koffie te drinken of een lunch te gebruiken maar dit is wel voor eigen rekening.

Heb je interesse in de excursie? In ons atelier hangt een intekenlijst, waarop je aan dient te geven wat voor jou geldt. Opgeven kan ook door een mail te sturen naar apjwijnands@gmail.com.

Op dinsdagmiddag 17 april om 14 uur, dus 4 dagen voor de excursie, houdt kunsthistorica Ingrid Gaasterland in ons atelier een lezing over het Realisme. De lezing is gratis voor alle P&P leden, ook als ze niet mee op excursie gaan. Alleen mensen van buiten onze vereniging die de lezing willen volgen (als ze b.v. met iemand meekomen) maar niet meegaan met de excursie moeten € 5,00 betalen.

Namens het bestuur en met vriendelijke groeten,

Marij Wijnands

Kennismakingsavond bestuur en begeleiders

Op 12 januari 2018 om 5 uur 's middags was het dan zover. Na jaren van afwezigheid de "kennismakingsavond" voor onze (nieuwe) begeleiders en het bestuur van onze vereniging. De avond was bij Aty Diemer thuis. Helaas konden Francien de Raad en Marij Wijnands wegens omstandigheden niet aanwezig zijn.

Het was een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. Wat later op de avond hebben we ons nog tegoed gedaan aan de culinaire kunsten van Aty. Al met al was het een zeer geslaagd samenzijn en rond de klok van tienen toog een ieder weer huiswaarts.

Aty, nog bedankt voor je gastvrijheid!

Jos Toonen

Algemene Ledenvergadering op 6 februari a.s.

De 'Algemene Ledenvergadering' (ALV) zal plaatsvinden op dinsdag 6 februari 2018 in ons atelier. De geplande aanvangstijd is 14.00 uur.

Zoals ook reeds in de Puntenslijper van december j.l. is vermeld wordt het zeer op prijs gesteld als tenminste twee leden van elke groep vertegenwoordigd zullen zijn op onze ALV.

Met vriendelijke groeten, en tot de 6de februari!

Lous van Romondt (namens het Bestuur van 'Met Potlood en Penseel')

Aanvulling/rectificatie op expositie in Residentie Petruspark

In vervolg op de uitnodiging voor bezichtiging van de gezamenlijke expositie van Rian van Delft en Paul Meeuws welke ik vorige week 10 januari namens hen aan jullie stuurde, hierbij de volgende aanvulling/rectificatie.

Beste (teken- en schilder-)vrienden,

Het is ons gebleken dat in verband met het onbemand zijn van de receptie een bezoek aan onze tentoonstelling in het weekend niet mogelijk is. Rian en ik zijn op de volgende vrijdagmiddagen beiden aanwezig in Petruspark, Mgr. Swinkelsstraat 2 Eindhoven van 14.30 tot 17.00:

26 januari, 16 februari, 2 maart en 16 maart

Mocht je op deze vrijdagmiddagen verhinderd zijn en de tentoonstelling toch willen bezoeken, neem dan via de mail of telefonisch contact met ons op. De expositie loopt van 15 januari tot 30 maart.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens in Petruspark,

Rian & Paul

Twee P&P leden exposeren in Residentie Petruspark

Belangrijk: op 18 januari is een aanvulling/rectificatie gepubliceerd!

Van 15 januari tot 10 30 maart 2018 exposeren twee leden van P&P, te weten Rian van Delft en Paul Meeuws - die beiden lid zijn van onze portretgroep op donderdagochtend - gezamenlijk in Vitalis Residentie Petruspark, Mgr. Swinkelsstraat 2 in Eindhoven.

De volgende zaterdagen zullen zij zelf aanwezig zijn van 14.30 tot 16.30:

27 januari, 17 februari, 3 maart en 17 maart

Ook op andere dagen kun je hun werk bezichtigen. Residentie Petruspark heeft met hen afgesproken dat je je dan aan de balie kunt melden.

Graag tot ziens in Petruspark!

Met vriendelijke groeten, namens Rian en Paul,

Lous van Romondt

Expositie "Met Potlood en Penseel" 2017

De expositie van 16 en 17 december was ook dit jaar weer een groot succes. Er kwamen 380 bezoekers op deze expositie af waar 150 leden uit 12 groepen hun werk tentoonstelden.

Een aantal vrijwilligers bouwde onder regie van Jos Toonen weer een mooie tentoonstelling op. Marij Wijnands opende om 11 uur de expositie in het bijzijn van een flink aantal bezoekers. Alle vrijwilligers die meegeholpen hebben, hartelijk dank.

Erika Merks

(een grote fotoimpressie is te zien in dit Google Photos album)

« Terug naar het prikbord